Onze diensten

Capital Campagin

Capital Campaign is een gerichte meerjarige, projectmatige actie voor de werving voor grote investeringen. Een goede Capital Campaign begint met een goed verhaal over nut en noodzaak, concrete doelen, de effecten van investeringen en wat ja daarvoor terug krijgt.

We brengen in kaart welke financieringsbronnen bij het project passen en presenteren het plan aan geselecteerde bedrijven, overheden, private fondsen, banken, vermogende particulieren en de eigen achterban. We zien waar ons plan goed valt en maken vervolgafspraken die hopelijk leiden tot nieuwe fans, friends, partners of stakeholders.

Na afloop van de campagne worden gemaakte afspraken en verzamelde kennis geborgd. De organisatie wordt dan en daarmee verantwoordelijk voor de opvolging, misschien wel het belangrijkste en meest cruciale aspect van een geslaagde langlopende campagne.


Capital Campaign, Research & Development

Nationaal Holocaust Museum

Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Holocaust Museum op twee... Lees meer

Capital Campaign, Research & Development

EYE, het nieuwe filmmuseum

In september 2009 werd de eerste paal geslagen voor EYE, het nieuwe filmmuseum. Vanaf dat moment startte de transitie van... Lees meer

Capital Campaign, Research & Development

NEMO

Marc Noyons & Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt NEMO bij de ontwikkeling van proposities voor nieuwe partners (overheden, bedrijfsleven, fondsen,... Lees meer

Capital Campaign, Coaching, Fondsenscan & -werving

Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda ontwikkelt in samenwerking met lokale, regionale, landelijke en internationale partners een meerjarige manifestatie rond het thema ‘Breda,... Lees meer