Nationaal Holocaust Museum

Het Nationaal Holocaust Museum

Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Holocaust Museum op twee historische locaties. De Hollandsche Schouwburg, waar tienduizenden Joden gevangen zaten voorafgaand aan hun deportatie, is vooral een herdenkingsplek. Aan de overkant staat de voormalige Hervormde Kweekschool, de plek van waaruit honderden joodse kinderen gered werden. Hier staat de museale presentatie centraal. Samen vormen de twee gebouwen een unieke plek om de geschiedenis in al zijn complexiteit te koppelen aan het heden.

 

Raken en confronteren

Het Nationaal Holocaust Museum wil mensen raken. Confronteert ze met de gevolgen van onverschilligheid, discriminatie en uitsluiting toen en nu. Wakkert het besef aan dat het bewaken van democratie en rechtstaat aan ieder van ons is. Een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum laat niemand onberoerd. Zo draagt het museum bij aan een samenleving waarin ieders rechten gewaarborgd zijn.

 

Ongepolijst en ongecensureerd

Het Nationaal Holocaust Museum vertelt de geschiedenis van de Holocaust ongepolijst en ongecensureerd. Omdat de waarheid zo puur mogelijk verteld moet worden. Met glasheldere feiten, die elke twijfel overwinnen. Met confronterende vragen, zoals hoe het zo heeft kunnen zijn dat juist in Nederland zo’n hoog percentage van de joodse bevolking vermoord werd? Door te laten zien dat deze massamoord zes miljoen indrukwekkende verhalen heeft en zes miljoen gezichten.

 

Eigentijds en geëngageerd

Het Nationaal Holocaust Museum laat bezoekers ervaren hoe relevant de geschiedenis voor het heden is. Met actuele exposities die het wereldnieuws verbinden met thema’s uit de Holocaust. Met interactieve tentoonstellingen die bezoekers betrekken en achteloosheid overwinnen. Door samenwerkingen met kunstenaars, die inspelen op hedendaagse onderwerpen. Het museum wil de Holocaust niet wegstoppen achter een gordijn van verdriet, maar mensen confronteren om zo barrières te doorbreken.

 

Kennis- en educatiecentrum

Om bewustwording te creëren, onverschilligheid en onwetendheid tegen te gaan, is educatie een van de belangrijkste pijlers van het museum. Voor scholieren, maar ook voor volwassenen. Juist in een tijd waarin de objectieve waarheid onder druk staat. Het Nationaal Holocaust Museum wordt het kennis- en educatiecentrum over de Holocaust in Nederland.

 

Herinneren voor de toekomst

Het Nationaal Holocaust Museum verbindt het verleden met de toekomst. Het is een spiegel voor van de actualiteit. Door mensen te raken, betrouwbare informatie te bieden en de herinnering levend te houden zorgen we voor bewustwording. De kennis van dit donkere stuk geschiedenis is van onschatbare waarde. Het is voor ons en iedereen een krachtig instrument, waarmee we gevaren voor de samenleving kunnen afwenden.

 

Het definitieve Nationaal Holocaust Museum

Sinds mei 2016 is het museum in een tijdelijke opstelling geopend voor publiek. In de periode 2017-2019 ontwikkelen we inhoudelijke concepten voor het definitieve museum op deze locatie, die straks samen met de opnieuw ingerichte en gerenoveerde Hollandsche Schouwburg het Nationaal Holocaust Museum vormt.

Marc Noyons & Partners

Marc Noyons & Partners is verantwoordelijk voor het verwerven van de middelen voor noodzakelijke investeringen en de dekking van de exploitatiekosten voor de beginjaren 2019-2025. Hiermee is een bedrag van € 23.300.000 gemoeid. We gaan uit van € 4.400.000 te genereren eigen inkomsten (kaartverkoop, winkel – en horeca). Inmiddels heeft het Ministerie van VWS een bijdrage van € 5.600.000 toegezegd en zijn we in contact met de gemeente Amsterdam, een aantal fondsen en bedrijven in binnen- en buitenland. Namens het Het Nationaal Holocaust Museum zoekt Marc Noyons & Partners partijen die willen bijdragen aan de totstandkoming van dit museum.

Bekijk de brochure voor meer informatie.