Capital Campaign

Westfries Museum Hoorn

In 2021 besloot de Hoornse gemeenteraad tot financiering van de restauratie en verbouwing van het Westfries Museum. Hiermee wordt niet alleen funderingsherstel mogelijk gemaakt, maar ook verduurzaming van de monumentale panden, het verbeteren van de toegankelijkheid – waardoor mindervaliden straks het museum kunnen bezoeken – en het samentrekken met het monumentale buurpand Roode Steen 15. Het museum wordt daarmee toekomstbestendig gemaakt voor de komende generaties.

Met de toezegging van de bijdrage van de Hoornse gemeenteraad is het overgrote deel van het benodigde budget voor de aankoop, herstel, verduurzamen, restauratie en herinrichting het Museum gegarandeerd. Met een genereuze bijdrage van het Plankenfonds, aanvullende bijdragen van Rijk en Provincie, resteert nog een te verwerven bedrag waarvoor we kansen ziet dit bedrag te werven via private fondsen. Daarnaast zien we mogelijkheden voor de werving van fondsen bij bedrijven en vermogende particulieren.
Marc Noyons & Partners ontwikkelt de strategie voor de fondsenwerving en voert de capital campaign uit.