Stedelijk Museum Breda

Coaching

In nauwe samenwerking met lokale, regionale, landelijke en internationale partners ontwikkelt Stedelijk Museum Breda een meerjarig onderzoeks- en publieksprogramma rond het thema ‘Breda, Nassau en het ontstaan van Nederland’.

Het programma omvat behalve tentoonstellingen in Stedelijk Musea Breda, de Grote Kerk van Breda, en andere (erfgoed)locaties in Nederland en Vlaanderen, ook historisch onderzoek, een website, publicaties, lezingen, een educatief programma, rondleidingen en de realisatie van een monumentaal kunstwerk in de openbare ruimte. De hoofdtentoonstellingen vinden plaats in 2022 (‘Je maintaindrai: Willem van Oranje in Breda (werktitel)’), 2024 (‘Hendrik III van Nassau-Breda’) en 2025 (‘Breda-Bahia’).

Het doel van dit grootschalige initiatief is om het verborgen erfgoedpotentieel van Breda en Noord-Brabant tot leven te wekken en zichtbaar te maken. Met Breda als centraal platform ontwikkelen we nieuwe perspectieven op de ontstaansgeschiedenis van Nederland.  Marc Noyons begeleidt de directie bij het ontwikkelen van het concept, business case en Capital Campaign.