Capital Campaign, Coaching, Fondsenscan & -werving

Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda ontwikkelt in samenwerking met lokale, regionale, landelijke en internationale partners een meerjarige manifestatie rond het thema ‘Breda, Nassau en de Lage Landen’.

De manifestatie Breda, Nassau en de Lage Landen is een breed, zesjarig programma (2022-2027) over de bepalende rol van Breda in het ontstaan van het huis Oranje-Nassau en Nederland.

Initiatiefnemer van de manifestatie is Stedelijk Museum Breda (SMB), dat met dit initiatief een nieuw verhaal wil toevoegen aan (de omgeving) van Breda en de Nederlandse geschiedenis. SMB ziet dit initiatief tevens als aanjager voor een geïntensiveerde samenwerking tussen diverse culturele en toeristische partners om de regio en stad op de kaart te zetten.

De manifestatie bestaat uit diverse onderdelen, waarbij er elk jaar een afwisselend programma rondom het thema Nassaus en Breda wordt geprogrammeerd door het brede culturele veld van (regio) Breda. Het ligt voor de hand de programmering van het museum daarbij als leidraad te nemen. Maar alleen dit programma is niet voldoende. Om een breed aantrekkelijk programma en voldoende aanbod te creëren voor bezoekers is een uitgebreider programma nodig, dat door andere spelers in de regio wordt aangeboden. Door programma op elkaar af te stemmen en als één geheel aan te bieden, ontstaat er een manifestatie die zes jaar lang een breed (en nieuw) publiek trekt.

Marc Noyons & Partners begeleidde de directie bij het ontwikkelen van het concept, de business case en de uitvoering van de Capital Campaign. Dit resulteerde in een gedegen financieringsplan, een governance structuur, projectplan en fondsenwervings strategie. Er werden heldere doelen geformuleerd om zowel bedrijven private fondsen als vermogende particulieren bij het project te betrekken. Samen met het Museum, De Grote Kerk en Breda Marketing werden plannen ontwikkeld om samen op te trekken. En er werden fondsaanvragen en partnerschappen geïnitieerd en begeleid voor o.a. Mondriaan Fonds, Vriendenloterij, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, Fonds Brabant C, VSBfonds, Zabawas, DigitAll, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nederlandse Spoorwegen, Mensen maken Amsterdam (voor het opzetten van een stadsfonds) en vermogende particulieren.

Aan deze opdracht werkten Frans van der Avert, Anat Harel, Lorin Kamperman, Eva Koppen en Marc Noyons.