Capital Campaign

De vernieuwingsplannen van Museum Belvédère

In 2004 opent Museum Belvédère haar deuren. Gelegen in het lommerrijke Oranjewoud is Belvédère het eerste museum in Friesland voor moderne en hedendaagse kunst. Het toont werken van belangrijke Friese schilders als Jan Mankes, Thijs Rinsema, Tames Oud, Gerrit Benner, Boele Bregman, Willem van Althuis en Sjoerd de Vries en van geestverwanten uit binnen- en buitenland.

Het strakke museumgebouw van Eerde Schippers is innig verbonden met kunst en landschap. Directeur-conservator Han Steenbruggen staat voor een consistent artistiek beleid waarbij eigentijdse kunst, kunst uit het Noorden, en de thema’s licht – land – ruimte richtinggevend zijn.
Financiering van het museum is gezond dankzij structurele steun van de Provincie Fryslân, de gemeente en Stichting FB Oranjewoud. Het museum genereert inkomsten uit kaartverkoop, winkel, horeca en evenementen en trekt rond 50.000 bezoekers. De ambitie is om te groeien naar 60.000 per jaar. Dat vraagt om een depotruimte, een betere entree, een groter restaurant, en meer museale faciliteiten voor grote objecten.

De plannen zijn getekend, de kosten bedragen € 4 miljoen, inclusief inrichtingskosten. De ruimtelijke uitbreiding en verbetering van het museumgebouw past in de ontwikkeling waarin Museum Belvédère verder professionaliseert en groeit.

Marc Noyons & Partners assisteert Museum Belvédère bij het ontwikkelen van een Strategisch Plan van Aanpak voor de Capital Campaign en de uitvoering daarvan.
Aan deze opdracht werken Anat Harel, Adriaan Dönszelmann, Alexander Ramselaar en Marc Noyons.