Capital Campaign

Museum Belvédère & de vernieuwingsplannen

In november 2004 openden de deuren van Museum Belvédère, gelegen in het lommerrijke Oranjewoud en het eerste museum voor moderne en hedendaagse kunst in Friesland. Sindsdien toont het museum een collectie kunstwerken van belangrijke Friese schilders als Jan Mankes, Thijs Rinsema, Tames Oud, Gerrit Benner, Boele Bregman, Willem van Althuis en Sjoerd de Vries, maar laat daarnaast ook werken van geestverwanten uit binnen- en buitenland zien. Voor de Friese kunstenaars is Museum Belvédère een thuishaven, een plek die ze als eenlingen in de kunst nooit hebben gehad. Het strak vormgegeven museumgebouw is ontworpen door Eerde Schippers van Inbo architecten uit Heerenveen. Het gebouw is innig verbonden met het landschap en de kunst. Het gebouw is dwars op het water van de Prinsenwijk gebouwd, dat in de achttiende eeuw als Grand Canal werd aangelegd door de (tuin)architect Daniël Marot. Binnen het museum prevaleert de kunst boven de architectuur met eenvoudige, regelmatig verdeelde, open kamers in de kabinetten van de westvleugel. Onder leiding van Han Steenbruggen (directeur-conservator) wordt sinds 2008 een consistent artistiek beleid gevoerd waarbij de thema’s eigentijdse moderne kunst, kunst uit het Noorden, en de thema’s licht – land – ruimte de richting geven.

Na een crisis is sinds 2013 is de financiering van het museum op orde dankzij incidentele en later structurele steun van de Provincie Fryslân, sinds 2018 ook van de gemeente. FB Oranjewoud steunt het museum nu ook structureel. Daarnaast genereert het museum eigen inkomsten uit kaartverkoop, winkel, horeca en evenementen. Jaarlijks bezoeken tussen de 40 en 50.000 het museum, en de ambitie is te groeien naar 60.000.

Deze ambitie vraagt oplossingen voor een aantal ruimtelijke problemen, waaronder het creëren van een depotruimte, betere sanitaire voorzieningen, een beter entreegebied, en groter restaurant en meer museale faciliteiten voor met name grote objecten.

De architect heeft hiervoor plannen getekend en de kosten bedragen € 4 miljoen, inclusief kosten van inrichting.

De ruimtelijke uitbreiding en verbetering van het museumgebouw is onderdeel van een bredere ontwikkeling waarin Museum Belvédère inzet op professionalisering en groei.

Marc Noyons & Partners assisteert Museum Belvédère bij het ontwikkelen van een Strategisch Plan van Aanpak voor de Capital Campaign en de uitvoering daarvan.

Aan deze opdracht werken Anat Harel, Adriaan Dönszelmann, David Lauwen en Marc Noyons.