Fondsenscan & -werving, Research & Development

innl.nl

Innl.nl, dé startpagina voor de promotie van cultureel erfgoed in Nederland, is een initiatief van Stichting Oneindig Noord-Holland (onh.nl), het virtueel platform dat cultureel erfgoed in Noord-Holland laagdrempelig beschikbaar maakt voor een breed publiek. 11.000 verhalen, activiteiten en wandel- en fietsroutes over cultuur, erfgoed en geschiedenis en meer dan 1.000.000 (audiovisuele) collectie- items uit musea en archieven zijn inmiddels toegankelijk gemaakt. De overname van innl.nl – de omvangrijke virtuele nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum – maakt het Oneindig Noord-Holland mogelijk om innl.nl eenvoudig en duurzaam te ontwikkelen tot een nationale startpagina én zoekmachine die alle erfgoed portals in Nederland aan elkaar verbindt. Het potentieel aan cultureel erfgoed kan hierdoor ook beter benut worden.

Marc Noyons & Partners ondersteunt innl.nl bij de verdere uitbouw van het netwerk van erfgoedinstellingen en partners zoals gemeenten en provincies. Daarnaast onderzoekt Marc Noyons & Partners met Stichting Oneindig Noord-Holland een duurzaam verdienmodel dat de commerciële gebruikswaarde van cultureel erfgoed benut. Het doel is om ultimo 2015 zowel de content als het netwerk van partners en het publieksbereik op landelijk niveau te hebben gerealiseerd. Daarmee is dan ook de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van verdienmodellen en een grotere financiële onafhankelijkheid.