Helene Kröller-Müller Fonds

In 2013 was het 75 jaar geleden dat het Kröller-Müller Museum haar deuren opende in het schitterende Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Kröller-Müller Museum heeft een wereldwijd gerenommeerde collectie, voornamelijk kunst uit de 19e en 20e eeuw. Een enorme collectie werken van Vincent van Gogh staat centraal.
Het museum grijpt het jubileum aan om de banden met het publiek aan te halen en fondsen te werven voor noodzakelijke restauraties, educatieve projecten en bijdragen aan grote tentoonstellingen. Om dit te bereiken heeft het museum het Helene Kröller-Müller Fonds in het leven geroepen.
Marc Noyons & Partners is verantwoordelijk voor het opzetten van het fonds en het werven van donateurs. Hiervoor organiseert Marc Noyons & Partners presentaties en evenementen. Te zijner tijd ondersteunt Marc Noyons & Partners bij de implementatie van het fonds in de organisatie van het Kröller-Müller Museum.

In het Advies van de Raad voor Cultuur schrijft de commissie over het Helene Kröller-Müller Fonds het volgende:

‘Het in 2013 opgerichte Helene Kröller-Müller Fonds, dat wordt aangewend voor activiteiten die niet uit de normale exploitatie worden bekostigd, heeft in korte tijd een kapitaal toegezegd gekregen van 1 miljoen euro (tot en met 2020). De raad prijst de voortvarendheid waarmee het fonds dit bedrag heeft weten te genereren’.

Klik hier voor de brochure van het Helene Kröller-Müller Fonds voor zakelijke donateurs en fondsen; als u hier klikt vindt u de brochure voor particuliere donateurs.