Fonds ZOZ

Vanuit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme is Fonds ZOZ tot stand gekomen. Sinds 2017 ontvangt Fonds ZOZ subsidie vanuit de NCTV. In de afgelopen periode heeft Fonds ZOZ veel ervaring opgedaan en (naams)bekendheid gekregen en weten ook steeds meer kunstenaars en online creatives het fonds te vinden, waardoor (volledige) ondersteuning vanuit de rijksoverheid niet meer gerechtvaardigd is. NCTV heeft Marc Noyons & Partners gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden door te groeien naar een zelfstandig fonds zonder, of met beperkte financiering vanuit de overheid.

 

Impressie