Research & Development

Fonds voor Oost

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, veiliger, kleurrijkere of schonere buurt. Het gaat om projecten die de buurt verrijken op het gebied van cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het vergroten van saamhorigheid. Fonds voor Oost werft en verdeelt lokaal geld. Marc Noyons & Partners werkte mee aan de ontwikkeling van een businessplan, droeg bij aan de fondsenwerving en het met Studio Overhaus opstellen van een communicatieplan.