Bijbels Museum

In samenwerking met ARCADIS inventariseerde Marc Noyons & Partners alternatieve financieringsmogelijkheden voor de vier prachtige Amsterdamse grachtenpanden De Cromhouthuizen waar het Bijbels Museum huist. Dit resulteerde in een voorstel voor directie en bestuur, waarmee het Bijbels Museum substantieel kan besparen op huisvestingskosten.