Coaching, Research & Development

Beeld en Geluid

Media zijn de spiegel van de samenleving en de collectie van Beeld en Geluid is het nationale mediageheugen. Ontwikkelingen in de wereld van kranten, radio, televisie en internet – media dus – gaan razendsnel. Beeld en Geluid verandert daarom radicaal mee en werkt de komende jaren aan een compleet vernieuwde versie van zichzelf. In de periode 2019 – 2023 werkt Beeld en Geluid aan een omvangrijk vernieuwingsprogramma dat bestaat uit vier lijnen. Met die vernieuwing vergroten we de relevantie en herkenbaarheid voor bestaand, nieuw en toekomstig publiek: het verbreden van de collectie, het versterken van onze maatschappelijke en economische positie, en het versterken van onze relatie met de mediamakers en bezoekers.

Marc Noyons & Partners was betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Capital Campaign, en verbond nieuwe stakeholders en partners aan Beeld en Geluid om de vernieuwing succesvol te realiseren. Veel dank aan Margreet Korsten, Daniel Mogendorff, John Leek en Eppo van Nispen tot Sevenaer voor de geweldige samenwerking!