Beeld en Geluid

Media zijn de spiegel van een samenleving en de collectie van Beeld en Geluid is het nationale mediageheugen. Ontwikkelingen in de wereld van kranten, radio, televisie en internet – media dus – gaan razendsnel. Beeld en Geluid verandert daarom radicaal mee en werkt in komende jaren aan een andere, compleet vernieuwde versie van zichzelf. In de periode 2019 – 2023 werkt Beeld en Geluid aan een omvangrijk instituutsbreed vernieuwingsprogramma dat bestaat uit vier vernieuwingslijnen. Met die vernieuwing vergroten we de relevantie en herkenbaarheid voor bestaand, nieuw en toekomstig publiek: het verbreden van de collectie, het versterken van onze maatschappelijke en economische positie en het versterken van onze relatie met de mediamakers en bezoekers.

Marc Noyons & Partners begeleidt het projectteam Vernieuwing Beeld en Geluid. Door nieuwe stakeholders en partners aan Beeld en Geluid te verbinden waarmee deze ambities gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd.