Fondsenscan & -werving

A. Roland Holst Fonds

Het A. Roland Holst Fonds ondersteunt individuele kunstenaars van uiteenlopende disciplines die in de gemeente Bergen en omgeving wonen en werken en bijdragen aan het culturele leven in Bergen en de regio. Dat gebeurt door:
Financieel ondersteunen van kunstenaars door incidentele bijdragen aan voorzieningen, promotie of projecten;
Beheer van de voormalige woning van dichter Adriaan Roland Holst als schrijvershuis;
Uitreiken van de driejaarlijkse A. Roland Holstprijzen voor poëzie en kunst.
Er is een stamvermogen dat wordt gevormd door een legaat van A. Roland Holst en royalty’s op zijn werk, aangevuld met projectsubsidies en bijdragen van donateurs.

Het A. Roland Holst Fonds wil activiteiten en werving van inkomsten herijken. Marc Noyons & Partners is gevraagd voor een fondsen- en bedrijvenscan. Centrale vraag daarbij is welke bestaande (lokale, regionale en nationale) fondsen zijn bereid een – liefst structurele – bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Fonds.