VOOR EEN GOED VERHAAL IS ER ALTIJD GELD

december 11, 2015 2:58 pm Gepubliceerd door

 

Grote gevers (minimaal € 1.000 per donatie) voelen zich meer betrokken bij goede doelen dan gedacht. Bovendien zijn ze ook bereid tijd te investeren en hun netwerk open te stellen, zo blijkt uit het Grote Gever Onderzoek 2015.

Ik vind dit een gedegen rapport – uitgebreid en actueel. Het aardige is dat de goede doelen sector deze keer ook eens naar zichzelf kijkt. Want uit het onderzoek blijkt ook dat de interactie tussen gever en instelling vaak beter kan.

Recente CBS-cijfers tonen dat de vermogens in Nederland na achtereenvolgende vijf jaren van verliezen weer groei vertonen. Gevers die minimaal € 1.000 per donatie schenken vormen een snel groeiende groep met naast 65-plussers ook vijftigers en jongeren.

Doneren als noodzaak

Uit eigen ervaring weet ik dat je ze alleen over de streep trekt als je een relatie met ze hebt opgebouwd en wanneer je het samen eens bent over de inhoud van een project. De noodzaak tot doneren moet helder zijn. Zo maar op iemand afstappen en geld vragen is zinloos.

Je kunt een project concreet maken door verslag te doen van de voortgang ervan. Daarnaast is het belangrijk om gevers zo nu en dan uit te nodigen. Een goed voorbeeld is de Helene Kröller-Müller Dag voor schenkers van dit museum.

Begin volgend jaar start het Fonds van het Nederlands Dans Theater, een van mijn cliënten. Deze instelling wordt weliswaar gesubsidieerd door stad en staat, maar wil het draagvlak voor zijn activiteiten verbreden. Gevers kunnen hier zelf kiezen voor bepaalde projecten.

Van danser tot artistiek directeur

Wat gevers aanspreekt is dat dansers bij deze instelling een mooie carrière kunnen maken die de schenkers op de voet kunnen volgen. Een voorbeeld is Paul Lightfoot. Hij begon er op jonge leeftijd als danser, was later actief als choreograaf en nu als artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater.

Ik ben er van overtuigd dat er voor een goed verhaal altijd geld beschikbaar is. Maar dan moet je gevers wel op een subtiele manier benaderen. Je kunt als fondsenwerver gebruik maken van de netwerken van mensen die vinden dat jij het als professional goed doet.

Deze benadering is effectiever dan al die hijgerige campagnes die hun doel vaak voorbij schieten. Zoek liever naar fondsen in je eigen omgeving. Wat je zoekt ligt meestal voor je voeten. En een slagvaardig comité van aanbeveling doet soms wonderen.

Ik zou iedere fondsenwerver op het hart willen drukken: ken je donoren en geef ze persoonlijke aandacht. Dat kan alleen als je data op orde zijn. Een goede database is dus een conditio sine qua non.

Marc Noyons is adviseur business development in de culturele sector. In een volgende blog gaat hij in op aandelen-, obligatie- en steunfondsen voor kunstinstellingen.