SOCIALE COHESIE IN DE HOFSTAD

mei 9, 2016 12:32 pm Gepubliceerd door

Podiumkunsten bieden een uitgelezen mogelijkheid  om uiteenlopende bevolkings-groepen met elkaar te verbinden. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan.

Nieuwe publieksgroepen bereiken en deze vervolgens betrekken bij een ruimer aanbod ballet, dans, muziek, opera en theater. Dat is de ambitie van het Haagse Zuiderstrandtheater voor de komende jaren. Dit theater is de tijdelijke vervanging van onder meer de Dr. Anton Philipszaal en het Nederlands Danstheater.

Marc Noyons & Partners ontwikkelde een case for support en  richt zich op het werven van de benodigde middelen bij fondsen, regionale bedrijven en particulieren. Het is een ambitie die veel effect kan sorteren in de Haagse samenleving met haar verschillende bevolkingsgroepen.

Naast Indische Nederlanders zijn dat o.a. migranten uit Suriname, Turkije, Marokko, de Antillen en elders. En daarnaast zijn er nog de vele expats – vaak op tijdelijke basis werkzaam in de diplomatieke dienst, bij diverse internationale instellingen en de in Den Haag gevestigde multinationals zoals Shell of Siemens.

Den Haag wil zo langzamerhand wel eens af van een achterhaald doch diep ingesleten cliché. Denk aan de traditionele sociaaleconomische indeling met de deftig sprekende Hagenaars op ‘het zand’ en de plat Haags sprekende Hagenezen op ‘het veen’. Qua bevolkingssamenstelling is de ene helft inmiddels van autochtone en de andere van allochtone herkomst.

De Haagse werkelijkheid is genuanceerder en veelkleuriger en bovendien permanent in beweging. Juist daarom is er op het vlak van sociale cohesie nog een wereld is te winnen. Cultuurparticipatie is daarbij een doeltreffend en substantieel mechanisme. Het gaat daarbij om een actueel en relevant aanbod van podiumkunsten (Westers en niet Westers).

Sociale verbanden versterken

Het Zuiderstrandtheater is vastberaden de Haagse sociale verbanden te versterken door een brug te slaan tussen enerzijds de volkscultuur en anderzijds de internationale top. Met andere woorden: tussen de Turkse artiesten die de cultuur van het oude Istanbul tot leven brengen en de vermaarde Libanese zangers Fairuz –  bijgenaamd ‘de dichteres van de stem’.

Diverse Haagse bevolkingsgroepen brachten sedert de jaren zestig hun eigen cultuur mee naar Nederland.  Generaties groeiden daar mee op. Intussen ontwikkelde de kunst en cultuur in hun landen van herkomst zich naar eigentijdse cultuuruitingen. Het Zuiderstrandtheater wil deze uitingen graag op diverse podia tonen, zonder de traditionele volkscultuur daarbij te veronachtzamen.

Ook de in Den Haag gevestigde expats hebben behoefte aan hedendaagse podiumkunsten uit landen als China, India of Marokko, zo blijkt uit onderzoek. Door ook deze vaak hoog opgeleide  tijdelijke bewoners van de Hofstad te bedienen, slaat het Zuiderzeestrandheater twee vliegen in één klap.

Dit alles is de opmaat tot de verhuizing – medio 2019 – naar het nieuwe Onderwijs Cultuur Centrum aan het Spui. De tussenliggende jaren bieden het Zuiderstrandtheater volop ruimte en kansen om het profiel en de positie van de eigen programmering verder te ontwikkelen en te versterken. Een mogelijkheid die zich niet vaak voordoet en dus niet is te missen.

 

Een eigentijds en internationaal aanbod van hoogwaardige podiumkunsten brengen zonder de eigen volkscultuur van de diverse Haagse bevolkingsgroepen te veronachtzamen. Dat is de missie van het Zuiderstrandtheater.