LET’S GET DIGITAL!

augustus 10, 2016 11:05 am Gepubliceerd door

Culturele instellingen staan op scherp. Gezien de talloze verleidingen en verlokkingen in de vrijetijdsindustrie, worden ze gedwongen de concurrentieslag aan te gaan. Zich veel meer dan voorheen te verdiepen in klantgedrag en –beleving.

Tegen deze achtergrond vestig ik graag de aandacht op een toepasselijk evenement aan de vooravond van de Uitmarkt Amsterdam 2016: de ABN AMRO Business Dag op vrijdagmiddag 26 augustus in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Het lijkt een open deur. Voor deze middag, die wordt bezocht door honderden managers van culturele en zakelijke instellingen, en waar ik deel uit maak van de denktank, is het thema digital marketing. In de kunstwereld is dit belangrijker en urgenter dan ooit.

Vreemd genoeg staat dit aspect van ondernemerschap nog lang niet bij alle culturele instellingen centraal in de aandacht. Uit onderzoek van Agile Marketing Agency blijkt dat bedrijven in de sectoren entertainment en e-commerce hier doorgaans veel verder zijn.

Uitweg

Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat grote culturele instellingen in hun digitale marketing en innovatie een voorsprong hebben op de kleinere. Voor de laatste groep lijken samenwerking en het samenvoegen budgetten een uitweg te bieden.

Een van de sprekers tijdens de ABN AMRO Business Dag is doelgroepexpert Rik Spruijt van Youngworks. Rik legt onder meer deze vraag op tafel: Welke digitale kanalen kunnen beter worden ingezet voor jonge cultuurconsumenten en met welke boodschap?

Een andere spreker is Christiaan Alberdingk Thijm van Bureau Brandeis. Christiaan is een van de eerste advocaten in Nederland die zich specialiseerde in de toepassing van het recht op het internet en andere nieuwe media – onder meer auteursrecht en recht op privacy.

In het online tijdperk blijkt het privacyrecht hopeloos verouderd. Wat zijn do’s en dont’s voor culturele instellingen die meer willen doen met digital marketing? Hoe zit het met privacy van cultuurconsumenten? Wat is wel en niet geoorloofd? Christiaan weet raad.

Algoritmes

Er is meer. Katherine Kucherenko, expert op het vlak van marketingmanagement, schetst een kader waarbij zij de mens centraal stelt te midden van al het digitale geweld. Katherine weet als geen ander hoe managers slimme beslissingen nemen in een tijd van algoritmes.

Na het advies van de plenaire sessie volgt de praktijk van de workshops. Caspar van der Woude van Agile Marketing Agency zoomt in op digitale data als bouwstenen voor customer insights. Daarmee kunnen kunstbedrijven relaties bouwen en relevante service verlenen.

Het al aangehaalde onderzoek van Agile Marketing Agency komt daarbij zeker ter sprake. Bij erfgoedinstellingen leidde digitalisering van collecties bijvoorbeeld niet tot nieuwe business modellen op basis van deze herverpakte content. Een gemiste kans!

Lydia Kroos, directeur marketing van ABN AMRO, koos als invalshoek voor haar workshop ‘Lessons learned digital’. Culturele instellingen beschikken vaak over fraaie eigen content. Met welke digitale kanalen vergroten zij bereik en beleving van cultuurconsumenten?

Databank

Wie blogt over een evenement als de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag, ontkomt niet aan name dropping. Het programma kwam tot stand in samenwerking met de leden van de denktank: Frans van der Avert, Caroline Bunnig en Laura Teerling van Amsterdam Marketing, directeur Clayde Menso van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Ilona Roolvink en Stef Driessen van ABN AMRO en last but nog least dagvoorzitter Thérèse van Schie.

Resumerend: het debat over digitale marketing geeft culturele instellingen stof voor een nieuwe balans in hun ondernemerschap en dat in een online wereld die steeds meer inspanningen vraagt. Laat je inspireren, schrijf je in, kom naar de ABN AMRO Uitmarkt Business Dag en Let’s get digital!