Stichting Cefina

Stichting Cefina is een fonds dat geld verzamelt en besteedt aan projecten voor en door Joods Nederland, met name projecten op het gebied van maatschappelijk werk, zorg, jongeren en beveiliging.

Het bestuur heeft Marc Noyons & Partners gevraagd hen bij te staan in het aanpassen van de bestaande governance structuur en het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van een nieuwe wervingsbeleid.

Deze opdracht voeren we uit samen met Elisabeth Dielesen. Werkt voor o.a. Cultuur & Ondernemen waar zij culturele instellingen adviseert over Toezichthouden en Besturen. Vanuit MNP werkt Elisabeth o.a. aan de werving en selectie van een Advisor to the Board voor het Koninklijk Conservatorium. Was partner bij Van der Kruijs en zette daarna haar eigen wervings- en selectiebureau op. Ontwikkeling van mens en organisatie is de rode draad in haar werk. Enthousiast, oprecht, doelgericht.