Terugblik 2016, vooruitblik 2017

De culturele sector veroverde in 2016 langzaam maar zeker zijn positie opnieuw in de samenleving en politiek. De kunst is weer terug op haar plaats als een instrument voor reflectie,... Bekijk Artikel

Wake up!

In Amsterdam werd onder grote belangstelling het Hiv/Aids monument onthuld. Als fundraiser was ik betrokken bij het genereren van een substantieel deel van de het benodigde geld daarvoor. Maar eerst iets over... Bekijk Artikel

LET’S GET DIGITAL!

Culturele instellingen staan op scherp. Gezien de talloze verleidingen en verlokkingen in de vrijetijdsindustrie, worden ze gedwongen de concurrentieslag aan te gaan. Zich veel meer dan voorheen te verdiepen in... Bekijk Artikel

SOCIALE COHESIE IN DE HOFSTAD

Podiumkunsten bieden een uitgelezen mogelijkheid  om uiteenlopende bevolkings-groepen met elkaar te verbinden. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Nieuwe publieksgroepen bereiken en deze vervolgens betrekken bij een ruimer aanbod... Bekijk Artikel

EEN BIJZONDERE PLAATS VAN HERINNERING

Aids monumenten zijn wereldwijd te vinden: van HongKong tot San Francisco. De stichting Namenproject Nederland onthult 1 december 2016 een aidsmemorial in Amsterdam. Ik vind dit een heel belangrijk project... Bekijk Artikel

VERNIEUWING EN VOORUITGANG BIJ NEMO

Marc Noyons: ‘Ik put veel inspiratie uit ons partnership met NEMO. NEMO speelt sinds jaar en dag in Nederland een belangrijke rol bij de maatschappelijke beeldvorming over wetenschap en technologie.... Bekijk Artikel

ADVISEREN VANUIT DE INHOUD

Marc Noyons: ‘Culturele instellingen functioneren anders dan ‘‘gewone’’ bedrijven. Je kunt er als overheid allerlei economische en maatschappelijke doelen op loslaten, maar voor het effect daarvan is nauwelijks wetenschappelijk bewijs... Bekijk Artikel